หลายคนสงสัย ! โปรแกรม CLINCHECK ในการ จัดฟันแบบใส invisalign คืออะไร ?

หลายคนสงสัย ! โปรแกรม CLINCHECK ในการ จัดฟันแบบใส invisalign คืออะไร ? การจัดฟันแบบใส Invisalign เป็นการจัดฟันที่ใช้นวัตกรรมทางทันตกรรมในการรักษา เพื่อให้มีฟันสวยและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน รวมไปถึงการจัดฟันแบบใส ยังมีข้อดีหลายอย่างจึงทำให้เป็นที่นิยมมาก ด้วยเครื่องมือการจัดฟันที่เป็นเอกลักษณ์ เพราะสามารถมองเห็นเครื่องมือภายในช่องปากได้ยาก และสามารถถอดเครื่องมือได้ ขณะที่รับประทานอาหารและแปรงฟัน

อย่างไรก็ตาม การจัดฟันแบบใสนั้น เรามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวางแผนการรักษา รวมไปถึงขั้นตอนการขัดฟัน แต่มีโปรแกรมตัวหนึ่งที่สำคัญในการจัดฟันแบบใส นั่นก็คือ CLINCHECK โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงแผนการรักษาเป็น 3D ตามการวางแผนของทันตแพทย์ ซึ่งสามารถบอกได้ถึงจำนวนเครื่องมือและระยะเวลาในการจัดฟัน ให้การเคลื่อนฟันเป็นไปตามตำแหน่งในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ซึ่งโปรแกรม CLINCHECK ถือเป็นส่วนสำคัญในการจัดฟันแบบใส เพราะต้องใช้โปรแกรม CLINCHECK วางแผนการรักษาตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการจัดฟันแบบใส โดยทันตแพทย์จะทำการวางแผนการรักษา ด้วยโปรแกรม CLINCHECK เพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพฟัน และระยะเวลาที่ทันตแพทย์ได้กำหนดมา การเคลื่อนตัวของฟันไปที่ตำแหน่งที่เหมาะสม ต่อสภาพฟันของผู้เข้ารับการรักษา หลังจากเข้ารับการจัดฟันแบบใส ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงการเสร็จสิ้นการรักษา และการใช้โปรแกรม CLINCHECK ในการวางแผน ได้รับการยอมรับว่า มีความแม่นยำมากที่สุดในการวางแผน และระยะเวลาที่ได้กำหนด

ทั้งนี้หากคุณมีความสนใจหรือต้องการที่จะเข้ารับการจัดฟันแบบใส สามารถติดต่อทางคลีนิค เพื่อขอคำแนะนำจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมทางเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ในการจัดฟันมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้หากคุณกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่าย สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของทางคลีนิคได้ ทางคลีนิค เรามีสถานที่ประกอบการอย่างกว้างขวาง สะอาดและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล จึงมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับการบริการที่น่าประทับใจ และจะกลับมามีรอยยิ้มที่สวยงามอย่างเป็นธรรมชาติอย่างแน่นอน

ข้อแตกต่าง ของการจัดฟันแบบทั่วไป กับการ จัดฟันแบบใส !

การจัดฟันแบบทั่วไป เรามักเห็นได้บ่อย เพราะเป็นที่นิยมมากตั้งแต่ในวัยรุ่นจนไปถึงวัยทำงาน ซึ่งการจัดฟันแบบใส่เหล็กทั่วไป มีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงมาก สามารถแบ่งจ่ายได้เป็นรายเดือน และต้องเข้าพบทันตแพทย์เป็นประจำทุกเดือน อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของฟัน รวมไปถึงต้องมีการติดเครื่องมือใหม่ๆเพิ่มไปในช่องปากด้วย การจัดฟันแบบทั่วไป ที่ใส่เหล็กจัดฟัน จะมีความเจ็บปวดแทบจะทุกเดือนหรือทุกครั้งที่เข้าพบทันตแพทย์ ทันตแพทย์จะทำการใส่เครื่องมือหรือในบางกรณีอาจจะมีการดึงฟันด้วย ทำให้รู้สึกเจ็บปวด แต่การจัดฟันแบบนี้ ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพมาก เพราะเห็นความเปลี่ยนแปลงของฟันได้อย่างชัดเจน ทั้งยังเกิดข้อผิดพลาดน้อยด้วย

นอกจากนี้ยังมีการจัดฟันอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความสะดวกสบายและเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน นั่นก็คือการ จัดฟันแบบใส invisalign เป็นการจัดฟันแบบใส ที่สามารถถอดเครื่องมือการจัดฟันออกได้ และถูกออกแบบมาเฉพาะด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยแสดงผลออกมาแบบ 3D โดยการจัดฟัน invisalign จะทำให้ฟันของผู้เข้ารับการรักษาเรียงตัวสวยอย่างเป็นธรรมชาติ แทบจะมองไม่ออกเลยว่า กำลังจัดฟันอยู่ การจัดฟันแบบใส แม้จะเป็นการจัดฟันที่ได้ผลชัดเจนและใช้เวลาในการจัดฟันไม่นานเท่ากับการจัดฟันแบบทั่วไป แต่ก้มีข้อจำกัดหลายอย่าง อย่างแรกคือ ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องมีวินัยในการสวมใส่เครื่องมือ ซึ่งถือว่า เป็นเรื่องที่สำคัญมากและต้องคำนึงถึงให้มากที่สุด

สำหรับความแตกต่างในการจัดฟันแบบทั่วไปและการจัดฟันแบบใส invisalign อย่างแรกเลยคือ เครื่องมือจัดฟันที่มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก เพระาการจัดฟันแบบใส invisalign มีเครื่องมือที่เป็นเอกลักษณ์ ที่ต่างจากการจัดฟันในรูปแบบอื่น นั่นก็คือ เครื่องมือมีความบางและใส ซึ่งเวลาใสจะสังเกตได้ยาก ต่อมาคือ การจัดฟันแบบใส สามารถถอดเครื่องมือออกได้ สามารถทำความสะอาดช่องปากได้อย่างเต็มที่ ใน๘ระที่การจัดฟันแบบทั่วไป ไม่สามารถถอดเครื่องมือออกได้ และยังทำความสะอาดช่องปากได้ไม่สะดวกเท่าที่ควร รวมไปถึงการรับประทานที่ผู้จัดฟันแบบทั่วไป ไม่สามารถรับประทานอาหารได้อย่างหลากหลายและสุดท้ายคือระยะเวลาในการจัดฟัน ซึ่งการจัดฟันแบบใส เป็นการประหยัดเวลามากกว่า และการจัดฟันแบบทั่วไป ใช้ระยะเวลานานถึง 2-3 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละบุคคล

Close Menu