รูปแบบของแผนการจับสลากใหม่

คณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับรูปแบบของการจับสลากและล็อตเตอรี่สองและสามหลักเพื่อเสนอต่อรัฐบาลใหม่คณะกรรมการกล่าวว่าเทคโนโลยีที่จะใช้ในโครงการจำเป็นต้องมีการศึกษาต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการจับสลากจะต้องทำบ่อยกว่าทุก ๆ สองสัปดาห์ตัดสินใจเพื่อจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแผนการจับสลากสอง, สามและห้าหลัก

รวมถึงล็อตเตอรี่หรือลอตเตอรี่ที่ไม่ใช่ตัวเลขและนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในวันที่ 24 กรกฎาคม เขากล่าวว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะศึกษาแผนการจับสลากที่มีให้ในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งวาดสัปดาห์ละหลายครั้งและมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน หากประเทศไทยมีโครงการลอตเตอรีมากขึ้นการขายลอตเตอรี่ใต้ดินจะลดลงมากถึง 100,000 ล้านบาทต่อปีจากปัจจุบัน 500 ล้านบาทต่อปี ก่อนการประชุมเมื่อวานนี้นายพัชราอนันตศิลาอธิบดีกรมสรรพสามิตในฐานะประธานคณะกรรมการ GLO กล่าวว่าหากคณะกรรมการตกลงลอตเตอรีสองหลักและสามหลักเมื่อวานนี้การจัดประชาพิจารณ์ในสองเดือนข้างหน้า

Close Menu