พื้นที่ของสมองที่สำคัญสำหรับการประมวลผลภาพ

การค้นพบนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระบบประมวลผลภาพในการสร้างแบบของวัตถุผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพทำหน้าที่สองอย่างในขณะที่นักวิจัยบันทึกการทำงานของสมองโดยใช้การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กที่ใช้งานได้พวกเขาระบุชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ในภาพการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อค้นหารูปแบบของการทำงานของสมองที่คล้ายกันในทั้งสองงานภายในเยื่อหุ้มสมองท้ายทอย

ซึ่งเป็นพื้นที่ของสมองที่สำคัญสำหรับการประมวลผลภาพ ซึ่งหมายความว่าผู้คนรับสมัครเป็นตัวแทนประสาทเดียวกันของวัตถุไม่ว่าพวกเขาจะวาดมันหรือเห็นมันเมื่อผู้เข้าร่วมดึงวัตถุแต่ละครั้งหลายครั้งรูปแบบกิจกรรมในเยื่อหุ้มสมองท้ายทอยยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่การเชื่อมต่อระหว่างเยื่อหุ้มสมองท้ายทอยและเยื่อหุ้มสมองข้างขม่อมซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยนต์ขยายตัวชัดเจนมากขึ้น นี่แสดงให้เห็นว่าการฝึกวาดภาพช่วยเพิ่มวิธีที่สมองแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุระหว่างภูมิภาคต่างๆเมื่อเวลาผ่านไป

Close Menu