“พระสุธรรม” ออกธุดงค์เพื่อสันติภาพ

พระสุธรรม ฐิตธัมโม หรือนายสุธรรม นทีทอง อดีตเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ออกเดินธุดงค์รอบโลกกว่า 10 ประเทศรวมระยะทางเกือบ 2 หมื่นกิโลเมตร เพื่อเผยแพร่ธรรมะและสร้างสันติภาพ จนกลายเป็นที่ศรัทธาของคนทั่วโลก

ให้พุทธศาสนาได้ดึงสันติภาพออกมาจากใจของผู้คน คือจุดเริ่มต้นเส้นทางธรรมกว่า 19,000 กิโลเมตรของหลวงพี่หมี พระสุธรรม ฐิตธัมโม หลังสละทางโลกเกือบ 5 ปี เพราะศรัทธาในพุทธทาสภิกขุและอยากศึกษาพระธรรม เริ่มแรกเดินตามความเพียรส่วนตน เพื่อลดกิเลสในใจ แต่เมื่อเห็นปัญหาความรุนแรง สงคราม จึงอยากเดินเพื่อทำประโยชน์ส่วนรวม รณรงค์ให้เกิดสันติภาพเพื่อความผาสุขในโลก

ทุกเส้นทางที่เดินมีความหลากหลายทั้งภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เชื้อชาติและศาสนา เจอคนไทยไม่ถึงร้อยละ10 ล่าสุดที่สหรัฐอเมริกากับระยะทาง 5,300 กิโลเมตร ใน 121 วัน สิ้นสุดที่ปลายทาง เทพีเสรีภาพ นิวยอร์ก บางพื้นที่มีความขัดแย้งที่อาจเกิดอันตรายแต่ก็ไม่เสียดายชีวิต จึงได้บรรลุธรรมเรื่องความเพียร ความไม่แน่นอน และขันติหรือความอดทน ที่สำคัญพบว่าทุกศาสนาต่างต้องการให้เกิดสันติภาพ มองว่าสังคมปัจจุบันหากทุกคนยึดมั่นหลักธรรม รู้หน้าที่ตน เคารพผู้อื่น ความขัดแย้งจะไม่เกิดขึ้น

ด้านป้าปุ๊ ศิษยานุศิษย์ที่เลื่อมใสหลวงพี่หมีมาตั้งแต่เริ่มบวช ใช้เวลาช่วงวันเกิดมาฟังเทศนาธรรมหลังทราบว่า ท่านกลับมาประเทศไทย เล่าว่า ตนศรัทธาในความเพียรพยายามและก้าวผ่านความกลัว-ขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ จึงนำวิธีคิดมาปรับเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี คือหลักคำสอนของพุทธทาสภิกขุที่หลวงพี่หมียึดมั่น จึงเตรียมเดินธุดงค์ในเส้นทางใหม่เพื่อรณรงค์สันติภาพต่อ โดยคาดว่าต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ หลังไปจำพรรษาที่พุทธคยา อินเดีย จะเริ่มเดินทางจากไทยไปสุดที่ชายหาดนอร์ม็องดี ฝรั่งเศส พื้นที่ปะทะในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมระยะทางกว่า 14,000 กิโลเมตรได้ในต้นปี 2564.-

Close Menu