พบชาวญี่ปุ่นสูงวัยกว่า 600,000 คนอยู่อย่างโดดเดี่ยวจากสังคม

ผลสำรวจของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้รับการเปิดเผยในวันนี้พบว่า มีชาวญี่ปุ่นที่อายุเกินกว่า 40 ปี ถึงกว่า 600,000 คนอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวจากสังคม พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านกว่า 6 เดือนโดยที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

รายงานระบุว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวกำลังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมญี่ปุ่น มีชื่อเรียกว่า ฮิกิโกะโมะริ คือ การที่คนหนึ่งไม่ไปโรงเรียนหรือไม่ไปทำงานเป็นเวลา 6 เดือน และไม่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกครอบครัวในช่วงเวลาดังกล่าว ผลสำรวจพบว่า คนกลุ่มนี้มีจำนวนถึง 613,000 คน และมีอายุระหว่าง 40-64 ปี เกือบ 3 ใน 4 เป็นผู้ชาย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการสำรวจพบว่า คนกลุ่มดังกล่าวมีจำนวนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และไม่ได้เป็นเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาวเท่านั้น นอกจากนี้ ยังพบว่า มีจำนวนราวครึ่งหนึ่งอยู่อย่างสันโดษมานานกว่า 7 ปี ทั้งนี้ เชื่อกันว่าคนกลุ่มนี้ส่วนมากยังพึ่งพาอาศัยเงินจากพ่อแม่สูงอายุ

ริกะ อูเอดะ ซึ่งทำงานให้องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรกล่าวว่า ไม่แปลกใจกับผลสำรวจของรัฐบาลซึ่งสนับสนุนผลสำรวจขององค์กรเขาที่ว่าคนกลุ่มนี้ก็มีคนสูงวัยอยู่เป็นจำนวนมาก

Close Menu